Logo Magister
Lindecollege 052523 T9A9067 1600X1067 (1)

Ziekte, absentie en verlof

Ziekmelding

Als je ziek bent, moeten je ouder(s)/verzorger(s) je ziekmelden. Dat kan via hun eigen persoonlijke Magister inlogaccount. Ze kunnen ook bellen met (0561) 691 700. In alle gevallen moet dit door de ouder/verzorger gedaan worden voor 09.00 uur. Het digitaal ziekmelden geldt niet voor bezoek aan de huisarts/orthodontist/ziekenhuis etc.

Bezoek arts/orthodontist

Om zo min mogelijk lessen te missen, heeft het de voorkeur om deze afspraken buiten schooltijd te plannen als dat mogelijk is. Kan dat niet, dan kan hiervoor vrij gegeven worden. Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen dit doorgeven via balie@lindecollege.nl. Zij registreren de afwezigheid in Magister.​

Ziek naar huis

Als je op school ziek wordt, dan moet je dit melden bij de balie. Voordat je ziek naar huis mag, moet er eerst contact zijn geweest met het thuisfront. Als dat gebeurd is, mag je naar huis. Bij thuiskomst belt je ouder/verzorger om te laten weten dat je goed bent aangekomen. Wij registreren jouw ziekmelding in Magister.

Lessen lichamelijke opvoeding

Kun je niet meedoen met de lessen lichamelijke opvoeding (LO)? Dan heb je daarvoor een briefje van je ouder(s)/verzorger(s) nodig. Dit briefje geef je aan de docent LO. Het is vrijwel altijd mogelijk om ondanks een blessure toch bij de les te helpen (bijvoorbeeld als scheidsrechter). 

Bijzonder verlof

In sommige situaties willen je ouder(s)/verzorger(s) verlof aanvragen voor jou. Bijvoorbeeld voor een jubileum of huwelijk. Voor dit bijzondere verlof gelden speciale regels. Als school hebben wij ons te houden aan de Wet Leerplicht. In die wet staan onder meer de regels en voorwaarden die gelden bij verlof.

Volg ons op social media