Logo Magister
Linde College 1 1500X1200

Ouderraad

Goed contact met ouders/verzorgers vinden wij belangrijk. Het komt ten goede aan het onderwijs en de leerlingen. Mede daarom hebben wij een actieve ouderraad.

De ouderraad heeft de volgende doelen:

 • Het zo goed mogelijk opkomen voor de belangen van leerlingen en ouders/verzorgers;
 • Het bevorderen van het schoolklimaat om de bloei van de school te stimuleren;
 • Overleggen met de schoolleiding over onderwerpen die vooral voor ouders/verzorgers en/of leerlingen belangrijk zijn;
 • Stimuleren dat ouders/verzorgers betrokken zijn bij de school;
 • Waar nodig verrichten van ondersteunende werkzaamheden voor de school.

Werkwijze
De ouderraad vergadert zes keer per jaar. Het eerste deel van de vergadering is er iemand van de schoolleiding aanwezig om schoolzaken toe te lichten en vragen te beantwoorden. Dit zijn ook vragen die u als ouder/verzorger via e-mail aan de ouderraad kunt stellen. In het tweede deel worden de ouderraadactiviteiten intern besproken. In het begin van het schooljaar wordt er een taakverdeling gemaakt. Ieder lid bepaalt zelf aan welke activiteiten hij/zij een bijdrage wil leveren.

 

Samenstelling

De ouderraad bestaat uit ongeveer 7 ouders/verzorgers. We streven naar een vertegenwoordiging van alle leerwegen. De zittingstermijn is in principe 3 jaar, met een verlengingsperiode van nogmaals 3 jaar. Ouder(s)/verzorger(s) waarvan de leerlingen de schoolopleiding beëindigen, treden dat jaar af. Elk nieuw schooljaar wordt er een oproep geplaatst voor nieuwe leden. Belangstellenden kunnen zich melden bij de secretaris via ouderraad@lindecollege.nl. Tijdens de algemene ouderavond in oktober worden de nieuwe leden benoemd. 

 • Corine Nijkamp (secretaris)
 • Gerard Langenbach (voorzitter/penningmeester)
 • Christa Bakker
 • Ageeth de Graaf
 • Jeannette Knol
 • Wendy de Graaf

Activiteiten

De taken van de ouderraad zijn onder meer:

 • De schoolleiding gevraagd en ongevraagd adviseren over het beleid van de school. 
 • Vragen van ouders inbrengen in de vergadering;
 • Organiseren van thema-avonden voor ouders/verzorgers;
 • Een attentie verzorgen voor de geslaagde leerlingen.

De ouderraad krijgt een budget uit de vrijwillige ouderbijdrage.

Volg ons op social media