Logo Magister
Lindecollege 052523 T9A9468

Privacy en informatiebeveiliging

Stichting Simant bestaat uit de scholen Linde College, SG Eekeringe, RSG Tromp Meesters en Stellingwerf College. Informatiebeveiliging en privacy (IBP) van iedereen op school vindt Simant heel belangrijk. 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in heel Europa. In meerdere formele documenten wordt beschreven welke afspraken en uitgangspunten gehanteerd worden. Op deze pagina's van onze website is de informatie te lezen over hoe wij met Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) omgaan binnen de stichting en op het Linde College.

Deze pagina's geven een leesbare samenvatting en zijn een informele versie met nadruk op communicatie. Voor details wordt verwezen naar onderstaande formele documenten:

Informatie en communicatie (technologie) is noodzakelijk in de ondersteuning van het onderwijs. Omdat we met persoonsgegevens (van onszelf, leerlingen en anderen) werken, is privacywetgeving daarop van toepassing. Dit houdt in dat wij iedereen op school willen beschermen tegen aantasting van die privacy. Om dat te bereiken hanteren we een aantal uitgangspunten en maken we afspraken waaraan iedereen binnen onze school zich aan moet houden.

Volg ons op social media