Logo Magister
Linde College 1 1500X1200

Medezeggenschapsraad

Het Linde College heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR denkt en beslist mee over het te voeren schoolbeleid. Belangrijke onderwerpen voor de MR zijn bijvoorbeeld de besteding van de beschikbare middelen op school en het onderwijskundig beleid. De MR maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die de belangen behartigt van Simant (Linde College, Stellingwerf College, RSG Tromp Meesters en SG Eekeringe).

De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Afhankelijk van het onderwerp hebben de leden van de MR instemmingsrecht of adviesrecht. Over zaken die leerlingen en ouders/verzorgers direct aangaan, zoals de voorzieningen voor leerlingen, heeft de MR instemmingsrecht. 

De MR kent drie geledingen: personeelsgeleding, oudergeleding en leerlinggeleding. 

Wie zit er in de MR?

Naam

 

geleding

Mevr. M. Barendregt

Secretaris

OP

Mevr. A. Katsma

Lid

OP

Mevr. S. Collet

Voorzitter

OP

Mevr. J. ter Schuur

Lid

OP

Mevr. G. Visser

Lid

OP

Mevr. A. Bruinenberg Purschel

Lid

Ouder

Mevr. I. Bruinenberg

Lid

Ouder

Mevr. J. Luiken

Lid

Ouder

Vacature

Lid

Leerling

Sanne Verra

Lid

Leerling

Olof Booij

Lid

Leerling

OP= onderwijzend Personeel

OOP= Onderwijs Ondersteunend Personeel

De medezeggenschapsraad is per mail bereikbaar via mr@lindecollege.nl

GMR

Naast een MR op schoolniveau, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op stichtingsniveau. De GMR is er voor bestuurlijke, bovenschoolse aangelegenheden. Zij voeren regelmatig overleg met het bestuur en ten minste twee keer per jaar met de raad van toezicht. In de GMR zit van elke school van Simant een afvaardiging. Namens de MR van het Linde College zitten de volgende leden in de GMR:

  • Mevr. M. Barendregt (personeelsgeleding, voorzitter GMR)
  • Mevr. S. Collet (personeelsgeleding)
  • Mevr. E. Delhaas (oudergeleding)
  • vacature
Volg ons op social media