Logo Magister
Lindecollege 052523 T9A9744

Tienerschool Wolvega

Tienerschool Wolvega opende in augustus 2023 haar deuren. Dit is een initiatief van JKC Franciscus, IKC Scholtens en het Linde College. De Tienerschool slaat een brug tussen het basis- en voortgezet onderwijs. Tienerschool Wolvega krijgt nog een eigen website. Tot het zo ver is, lees je er op deze pagina meer over. 

DWF LCW 110321 T9A7837 1600X1067
Brug tussen primair en voortgezet onderwijs

Waarom Tienerschool Wolvega?

Nu is het zo in Nederland geregeld dat iedereen na groep 8 een school voor voortgezet onderwijs kiest. Voor sommige leerlingen is dat te snel. Zij hebben nog wat meer tijd nodig om zich te ontwikkelen. Er zijn ook kinderen die juist al eerder behoefte hebben aan een andere uitdagende omgeving. Voor al deze leerlingen starten we Tienerschool Wolvega. Voor hen biedt het meer kansen om zich op hun eigen tempo te ontwikkelen en een fijne, succesvolle schoolloopbaan te hebben.

Een tienerschool zit tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs in. Er zijn al meer initiatieven in Nederland waarin het basis- en voorgezetonderwijs intensiever samenwerken in deze vorm. Het doel is om bij een specifieke groep kinderen beter aan te sluiten op hun onderwijsbehoefte. Onderzoek heeft uitgewezen dat door een meer geleidelijke overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs er een betere aansluiting plaatsvindt.

Van groep 7 t/m klas 1

Voor wie is de tienerschool?

Tienerschool Wolvega is voor leerlingen die volgend schooljaar aan groep 8 beginnen óf klas 1, met een voorlopig advies van vmbo kader t/m vwo. Het is voor kinderen voor wie de stap naar het voortgezet onderwijs nog te groot is, of die al eerder aan een andere, uitdagende leeromgeving toe zijn. Dankzij deze nieuwe leerroute, krijg je meer tijd om te ontdekken wat je wilt, kunt en bij jou past, voordat je de overstap naar het voortgezet onderwijs maakt.

In principe ga je naar de Tienerschool tot je klaar bent om in te stromen in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs. We kijken dan samen met jou en je ouder(s)/verzorger(s), welke leerroute op het voortgezet onderwijs het beste bij jou past.

Of je op je plek bent op Tienerschool Wolvega, bekijken we samen met jou, je ouder(s)/verzorger(s) en de juf of meester van de basisschool. Voor je je aanmeldt, plannen we eerst een intakegesprek.

Linde College 102
Hoofd, hart en handen

Over het onderwijs

Op de Tienerschool krijg je les van basisschoolleerkrachten en docenten uit het voortgezet onderwijs. Je eigen groepsdocent begeleidt je een groot deel van de lesdag. Je werkt met leerdoelen en vaardigheden die binnen een thema worden aangeboden. Thematisch leren noemen we dat. Vooral onderwerpen die horen bij wereldoriëntatie krijgen een plek binnen dit thematisch werken, maar ook creatieve vorming of talen. Voorbeelden van thema’s die de inhoud van zoveel mogelijk vakken kunnen verbinden zijn: leven, burgerschap, communicatie, krachten en duurzaamheid. Daarnaast krijg je ook gewoon taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen.  

We vinden het belangrijk dat iedereen vanuit zijn/haar eigen sterkte leert, vanuit vertrouwen en veiligheid. Je mag jezelf zijn en je werkt en leert met je hoofd, hart en handen. Er is een duidelijke structuur en veel aandacht voor coaching.  

Voor sommige vakken krijg je lessen van docenten van het voortgezet onderwijs. Zo kun je bijvoorbeeld deelnemen aan de verschillende keuzevakken van leerjaar 1: Techniek & Design, Sport, Koken & bakken en Kunst. Maar ook sommige andere vakken krijg je van docenten van het Linde College en maken we gebruik van de praktijklokalen in het gebouw. 

Locatie en tijden

De Tienerschool is gevestigd in het gebouw van het Linde College. De leerlingen hebben een eigen lokaal en ingang in het gebouw. De schooltijden van de tienerschool zijn dagelijks van 09.00 - 14.30 uur. 

Kennismaken en aanmelden

Heb je interesse om naar Tienerschool Wolvega te gaan? We gaan graag met jou en je ouder(s)/verzorger(s) in gesprek! Klik hieronder om het kennismakingsformulier in te vullen. We nemen dan contact op voor een intakegesprek. De intakegesprekken zijn gepland op 14 en 19 maart 2024. 

Volg ons op social media