Logo Magister
Linde College 1 1500X1200

Missie

Het Linde College is een open gemeenschap waarin jongeren en volwassenen worden uitgedaagd om met en van elkaar te leren en de eigen talenten en persoonlijkheid optimaal te ontwikkelen. Wij willen onze leerlingen zodanig toerusten dat zij in staat zijn om zelfbewuste keuzes te maken en de verantwoordelijkheid voor het eigen ontwikkelingsproces en leven te dragen.

Zij durven de wereld met een nieuwsgierige houding en in vertrouwen tegemoet te treden, weten zich medeverantwoordelijk voor de samenleving waarvan zij onderdeel zijn en willen en kunnen hieraan vanuit de eigen talenten een bijdrage leveren.

Visie

Onderwijs begint bij de individuele leerling. Met zijn of haar eigen mogelijkheden en talenten, nieuwsgierigheid en motiviatie. Goed onderwijs sluit daarop aan en faciliteert de leerling zodanig dat hij/zij optimale kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Weten wie je bent, wat je kent en kunt, legt een basis. Het vertrouwen om je eigen richting te bepalen en keuzes te kunnen en durven maken.

Volg ons op social media