Logo Magister
DWF LCW 111521 T9A9382 1600X914
Wij helpen je graag

Extra ondersteuning

We vinden het belangrijk dat je goed in je vel zit en dat je een fijne tijd bij ons op school hebt. Juist dan gaat leren makkelijker en kun je beter keuzes maken. Soms is het nodig om hier extra ondersteuning bij te krijgen. Dat kunnen we bieden. Soms is dat individueel, soms in een groepje. We kijken met jou, je ouder(s)/verzorger(s) en de begeleiders op school, wat nodig is. 

Multifunctionele ruimte

Leerplein

Het Leerplein in lokaal 215 is een multifunctionele ruimte waar je altijd gebruik van kunt maken. Huiswerk en (inhaal-)toetsen maken, leren of even tot rust komen. Je kunt hier terecht bij de medewerkers met een vraag. Zij weten het antwoord op je vraag of zoeken met je mee naar een oplossing. Altijd!

Keuzewerktijd
Via je rooster kun je je inschrijven voor een Keuzewerktijd-uur. Dit kan in overleg met of in opdracht van je mentor. Je kunt dan zelfstandig aan de slag met huis- of leerwerk op het Leerplein. Ook zijn er altijd medewerkers die je kunnen helpen. Dit zijn geen vakdocenten, maar ze kunnen wel met je meekijken met van alles. Hoe leer je het beste per vak? Hoe maak je een samenvatting? Hoe moet je plannen? Op deze vragen weten ze op het Leerplein het antwoord wel!

Rustgevende plek
Het Leerplein is ook plek voor leerlingen om tot rust te komen. Er zijn prikkelarme plekken ingericht waar je kunt leren. Ook is het Leerplein er voor je als je hoofd even vol zit. Met een time-outpas kun je bij te veel prikkels in de les of in de kantine tijdens de pauze ontspannen op het Leerplein. Daar is altijd een medewerker die je een luisterend oor kan bieden. 

Dyslexiecoaching

We leren je omgaan met dyslexie op school. We gaan samen aan de slag met manieren om goed te kunnen leren, plannen en organiseren. Er zijn hulpmiddelen zoals voorleesprogramma's. Op een dyslexiepas die je ontvangt, staat van welke extra voorzieningen je gebruik mag maken. Bijvoorbeeld extra tijd bij een toets. Heb je dyscalculie (dyslexie maar dan met cijfers) dan kunnen we je dezelfde ondersteuning bieden. 

Rots & Water

Omgaan met stress, groepsdruk of pestgedrag is soms best lastig. Daarom is er de training 'Rots & water'. Deze training helpt je meer zelfvertrouwen te krijgen. Soms doen we dit individueel, maar ook wel in groepsverband. 

 

Meer weten?

Wil jij of je ouder(s)/verzorger(s) meer weten over de de ondersteuning die wij bieden? Neem dan contact op met onze ondersteuningscoördinator Tiny Frankema: t.frankema@lindecollege.nl. Samen kijken we wat de beste ondersteuning is voor jou!

Omgaan met faalangst

Faalangst kan je flink in de weg zitten op school. Daarom kun je op school ondersteuning krijgen als je hier veel last van hebt. Dit is individueel en helpt je om meer zelfvertrouwen te krijgen. 

Volg ons op social media