Logo Magister
DWF LCW 110321 T9A8124 1600X1067
Leerjaar 1 en 2

Dakpanklassen

Vanaf schooljaar 2022-2023 worden leerlingen op het Linde College in een tweejarige dakpanklas geplaatst. Een dakpanklas is een gemengde brugklas. Op het Linde College zijn de volgende dakpanklassen:

Dakpanklas Soort onderwijs
Vmbo basis/kader
  • Big Picture Learning
  • Talent & Ontwikkeling
Vmbo kader/theoretisch
  • Talent & Ontwikkeling
Vmbo theoretisch/havo
  • Talent & Ontwikkeling
Havo/vwo
  • Technasium
Vwo/vwo+
  • Technasium
Meisje

In welke klas kom je?

De leerkracht van groep 8 geeft advies in welke klas jij het beste tot je recht komt. In een dakpanklas vmbo theoretisch/havo krijg je les op theoretisch/havo-niveau.

Je zit in leerjaar 1 en 2 in een dakpanklas. In de meeste gevallen is dat dezelfde klas met dezelfde mentor. Ons uitganspunt is dat je niet blijft zitten in deze twee jaar. Als het in leerjaar 1 voor bepaalde vakken onvoldoende lukt, dan bieden we een maatwerkprogramma in het tweede leerjaar.

Aan het einde van het tweede leerjaar krijg je een bindend advies over het vervolg van je leerweg. Je start in leerjaar 3 in de leerroute waarin we verwachten dat je het diploma kunt halen: basis, kader, theoretisch, havo of vwo. Dit advies komt niet als een verrassing. Regelmatig ga je hierover al in gesprek met je mentor en ouder(s)/verzorger(s).

Wat is vwo+?

Voor leerlingen met een vwo-advies is er extra aanbod en mogelijkheden. Leerlingen die dat willen een aankunnen, krijgen binnen de bestaande vakken extra aanbod en uitdaging. Daarnaast krijgen leerlingen vwo/vwo+ in de loop van de leerroute extra aanbod gericht op hogere denkvaardigheden en verdieping binnen vreemde talen. 

Volg ons op social media