Logo Magister
DWF LCW 110321 T9A8044 1600X1067

Categoriën

Er zitten ruim 1100 leerlingen op het Linde College. Deze leerlingen zijn verdeeld over de leerjaren 1 t/m 6 en over vmbo, havo en vwo.
Als alle inschrijvingen binnen zijn, maken we op school een klassenindeling. Daarbij volgen we het schooladvies dat je van de juf of meester van groep 8 hebt gekregen. We werken met dakpanklassen in de onderbouw, Dit betekent dat je in een combinatieklas geplaatst wordt: basis/kader; kader/theoretisch; theoretisch/havo; havo/vwo. Ook kijken we naar je woonplaats. Zo proberen we ervoor te zorgen dat je niet alleen hoeft te fietsen als dat niet nodig is. Wil je bij een vriend of vriendin in de klas? Dat kunnen je ouder(s)/verzorger(s) invullen op het inschrijfformulier. We kunnen het niet beloven, maar doen wel ons best om alle wensen in te willigen. Voor de zomervakantie hoor je bij wie je in de klas komt. Ook maak je al voor de zomervakantie kennis met je nieuwe klasgenoten. In de hogere klassen (vanaf leerjaar 3) kijken we bij de klassenindeling vooral naar je vakkenpakket.
De meeste leerlingen krijgen de volgende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, LO (lichamelijke opvoeding), biologie, beeldende vorming, muziek, mediawijsheid, keuzevakken, rekenen Leerlingen in de klassen vmbo basis/kader, kader/theoretisch en theoretisch/havo krijgen het vak T&O (talent & ontwikkeling). De havo/vwo-leerlingen krijgen O&O (Technasium).
We hebben een lesrooster met 9 lesuren per dag. Een lesuur duurt 45 minuten. Het eerste uur begint om 08.15 uur en het laatste lesuur is om 15.55 uur afgelopen. De meeste lessen in de brugklas beginnen om 09.00 uur en eindigen om 15.10 uur. Het kan voorkomen dat je wel een keer les hebt op het 1e of 9e lesuur als het niet anders kan.
Onze school heeft veel lokalen en is overzichtelijk ingedeeld. Als je nieuw bij ons komt, leggen we het je uit in de introductieweek. Ook hangen er overal bordjes die je de weg wijzen. En je mag altijd iemand vragen. In het lesrooster staat in welk lokaal je moet zijn op welk lesuur.
Het is handig dat je de volgende spullen aanschaft en iedere dag in je tas hebt zitten: schrijfspullen, schriften, passer, geodriehoek, potlood, kleurpotloden. Deze spullen kun je via school bestellen: laptop, rekenmachine, gymshirt en tekenmaterialen voor beeldende vorming.
Elke klas krijgt een eigen mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders/verzorgers. Je kunt bij hem of haar terecht met zaken over school of als je iets anders wilt bespreken.
Dat kan zeker. Je kunt de vakdocent altijd extra vragen stellen in of buiten de les. Daarnaast hebben we keuzewerktijduren. Dat is een lesuur waarop je kunt intekenen als je bijvoorbeeld extra uitleg zou willen of vragen kunt stellen aan de vakdocent.
Veel kinderen vinden het lastig om het schoolwerk te plannen. Met behulp van de Plenda (een plan agenda) leer je hoe je je werk het beste kunt plannen. De mentor gaat je helpen om de Plenda zo goed mogelijk te gebruiken.
We leren je omgaan met dyslexie op school. Je gaat samen met een dyslexiecoach aan de slag om manieren te leren om goed te kunnen leren, plannen en organiseren. Er zijn hulpmiddelen zoals voorleesprogramma's. Op een dyslexiepas die je ontvangt, staat van welke extra voorzieningen je gebruik mag maken. Bijvoorbeeld extra tijd bij een toets. Heb je dyscalculie (dyslexie maar dan met cijfers) dan kunnen we je dezelfde ondersteuning beiden.
In het Leerplein (lokaal 215) kun je even tot rust komen. Bijvoorbeeld als je even in een prikkelarme omgeving wilt leren of als je hoofd even vol zit. Er is altijd een begeleider aanwezig voor een luisterend oor. Leerlingen die in de pauze een rustige plek zoeken, zijn hier ook van harte welkom. Via het ondersteuningsteam kun je een Time-out pas aanvragen.
Binnen het Technasium word je uitgedaagd om inventieve oplossingen te bedenken voor vraagstukken uit de praktijk. Je werkt in groepjes voor echte opdrachtgevers. Binnen het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal. Door deze manier van leren, kom je erachter welke technische en bèta beroepen je interessant en leuk lijken.
Alle havo- en vwo-leerlingen krijgen in klas 1 het vak O&O binnen het Technasium. Na de eerste klas, kies je of je verder wilt binnen het Technasium tot je eindexamen.
In klas 1 en 2 van het vmbo volg je het vak Talent & Ontwikkeling (T&O). Je gaat aan de slag met opdrachten van echte opdrachtgevers. Je werkt bij T&O binnen een thema aan drie verschillende vakken: techniek, verzorging, economie. Je leert praktische vaardigheden. Bijvoorbeeld hoe je gereedschappen en machines moet gebruiken. Je gaat aan de slag in de keuken en leert ook reclame maken voor een eigen bedrijf.
Talent & Ontwikkeling (T&O) helpt je om te ontdekken wat je leuk vindt, waar je goed in bent en hoe je ergens beter in wordt. De projecten bij T&O helpen je om aan het eind van klas 2 vmbo een profiel te kiezen. Een profiel is het vakkenpakket waar jij eindexamen in gaat doen.
Je leert creatief denken op een cultuurprofielschool. Het Linde College is een gewone middelbare school, maar je krijgt bij ons meer kunstvakken en je kunt meedoen aan voorstellingen en exposities. Omdat we cultuurprofielschool zijn, krijg je de kans om mee te doen aan toneel, muziek en dans, tekenen en schilderen, boetseren, en nog veel meer creatieve activiteiten.
We besteden veel aandacht aan kunst en cultuur op school. Iedereen volgt verschillende kunstvakken. Bijvoorbeeld muziek en beeldende vorming. Daarnaast bezoeken we regelmatig voorstellingen zoals cabaret, dans, muziek en beeldende kunst. Voor wie dat leuk vindt, zijn er ook nog extra activiteiten. Je kunt meedoen aan workshops (muziek, tekenen of theater), je kunt bij het Linde Koor of schoolorkest De Wijs. In de brugklas bieden we je de mogelijkheid om 20 gratis muzieklessen op een instrument naar keuze te volgen. Genoeg te doen en te beleven!
Naast de kunstvakken op school zoals muziek en beeldende vorming, is er nog veel meer te kiezen en beleven. Je kunt extra kunstvakken volgen in de brugklas tijdens het keuze-uur Kunst. Ook kun je in de eerste klas 20 gratis muzieklessen op een instrument naar keuze volgen. Leerlingen van alle leerjaren en leerwegen kunnen zich inschrijven voor creatieve workshops zoals Mangatekenen, graffiti, rappen, looping of tassen ontwerpen. Onze Culture Club zorgt altijd voor een verrassend en vernieuwend aanbod. Daarnaast ben je van harte welkom bij schoolorkest De Wijs, het Linde koor, op de Podium Avond of bandcoaching!
Jazeker! Elk schooljaar zijn er verschillende schoolreizen/excursies. Per leerweg kan dat verschillen.
Er is genoeg te doen. Je kunt regelmatig meedoen aan workshops. Bijvoorbeeld Virtual Reality, rappen, tassen ontwerpen of wat dacht je van 20 gratis muzieklessen. Voor de sportliefhebbers zijn er de Olympic Moves.
Een dakpanklas is een gemengde brugklas van twee jaar. De volgende combinaties zijn er: vmbo basis/kader, vmbo kader/theoretisch, vmbo theoretisch/havo, havo/vwo en vwo/vwo+.
Een dakpanklas biedt je meer tijd en gelegenheid om je te ontwikkelen. Je komt in een groep die jou de meeste kans geeft om het beste uit jezelf te halen. We noemen dat 'kansrijk plaatsen'.
Op het Linde College zijn er de volgende dakpanklassen: vmbo basis/kader, vmbo kader/theoretisch, vmbo theoretisch/havo, havo/vwo en vwo/vwo+. De leerkracht groep 8 geeft advies in welke leerroute jij het beste tot je recht komt.
Je zit in leerjaar 1 en 2 in een dakpanklas. In de meeste gevallen is dat dezelfde klas en ook dezelfde mentor. Zo kunnen de docenten je zo goed mogelijk volgen. Ons uitgangspunt is dat je niet blijft zitten of afstroomt naar een andere leerroute in het eerste leerjaar. Als het voor bepaalde vakken onvoldoende lukt, dan krijg je voor die vakken een maatwerkprogramma in het tweede leerjaar.
We gaan uit van kansrijk plaatsen en kansrijk lesgeven. Dat betekent dat we in een klas vmbo theoretisch/havo op op theoretisch/havo niveau lesgeven. Je kunt je inschrijven voor keuzewerktijd als je extra ondersteuning of uitdaging wilt voor een vak. Deze uren keuzewerktijd worden aan het begin en/of einde van de lesdag gegeven door vakdocenten.
Leerlingen in een havo/vwo of vwo-klas krijgen het vak Onderzoek & Ontwerpen binnen het Technasium. Leerlingen in de leerroute vmbo theoretisch/havo volgen het vak Talent & Ontwikkeling.
Leerlingen met het advies vmbo basis/kader, krijgen op het Linde College onderwijs volgens de methode Big Picture Learning (BPL). Bij BPL is er veel ruimte voor leerlingen om vanuit hun eigen interesse te leren. We werken met kleine klassen van 10 – 15 leerlingen. De leerlingen hebben een vast lokaal. De leerling zit meerdere jaren in dezelfde (kleine) groep met dezelfde advisor (mentor) in hetzelfde lokaal. De advisor begeleidt bij de 10 POT-uren (persoonlijke ontwikkeltijd) die staan ingeroosterd. En daarnaast is de advisor een vakdocent waardoor deze 12 – 15 uren per week, verdeeld over alle dagen, in de klas aanwezig is. Na elke periode nodigen we de ouders/verzorgers uit op school voor een gesprek over het individuele leerplan. De leerling leidt dit gesprek door middel van een presentatie over de afgelopen periode.
Omdat we kansrijk plaatsen en kansrijk onderwijs bieden, is er voor leerlingen met een vwo-advies extra aanbod en mogelijkheden. We maken de ‘plus’ in vwo+ op twee manieren zichtbaar: in het reguliere aanbod en boven op het vwo-programma. Leerlingen die dat willen en aankunnen, krijgen binnen de bestaande vakken extra aanbod en uitdaging. Daarnaast krijgen leerlingen vwo/vwo+ in de loop van de leerroute extra aanbod gericht op hogere denkvaardigheden en verdieping binnen vreemde talen.
Aan het einde van het tweede leerjaar krijg je een bindend advies over het vervolg van je leerweg. Je start in leerjaar 3 in de leerroute waarin we verwachten dat je het diploma kunt halen: basis, kader, theoretisch, havo of vwo. Dit advies komt niet als een verrassing. Regelmatig ga je hierover al in gesprek met je mentor en ouder(s)/verzorger(s).
Kleine klassen - een vast en klein docententeam - vast lokaal - leren vanuit eigen interesses: dat is BPL. In de leerweg vmbo basis/kader werken we volgens de Big Picture Learning methode; kortweg BPL. Dit betekent dat je meerdere jaren in dezelfde kleine klas zit (10-15 leerlingen). Je hebt als klas een 'eigen' lokaal en een eigen advisor (mentor). Hierdoor creëren we rust en duidelijkheid. Naast lessen van je advisor, krijg je ook les van andere docenten voor de vakken: Talent & Ontwikkeling, lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, biologie, muziek en de keuzevakken. Deze lessen volg je niet in BPL-lokaal. Bij BPL is er veel ruimte om vanuit je eigen interesses te leren. Onder begeleiding van je advisor stel je een eigen leerplan op.
Een advisor is een term van Big Picture Learning. Het betekent voor een groot deel hetzelfde als mentor. Je advisor is je eerste aanspreekpunt op school. De advisor begeleidt bij de 10 POT-uren (persoonlijke ontwikkeltijd) die staan ingeroosterd. En daarnaast is de advisor een vakdocent waardoor deze 12 – 15 uren per week, verdeeld over alle dagen, in de klas aanwezig is.
Volg ons op social media