Logo Magister
DWF MB Linde 101118 368 1600X900
vmbo, havo en vwo onder één dak

Over het Linde College

Het Linde College is een regionale scholengemeenschap met onderwijssoorten van vmbo tot en met vwo. Wij kiezen bewust voor een breed onderwijsaanbod. Uniek aan onze school is dat wij alle leerlingen onderwijs aanbieden in één lesgebouw. Leerlingen kiezen een opleiding die past bij hun interesse, mogelijkheden en talenten. Ze kunnen op een ongedwongen manier leerlingen die een andere keuze maken blijven ontmoeten: in het voorbijgaan, bij een sportevenement of een kunstproject. Wij vinden het heel belangrijk alle leerlingen een uitdagend, maar vooral een prettig en veilig leer- en leefklimaat te bieden.

Overzichtelijk en persoonlijk

Kleinschalig georganiseerd

We vinden een goede en persoonlijke begeleiding van al onze leerlingen belangrijk. We hebben het onderwijs kleinschalig georganiseerd. De school bestaat uit drie overzichtelijke afdelingen. Wij werken met kleine en voor ouders/verzorgers en leerlingen herkenbare teams van docenten. Hierdoor kunnen we de leerlingen de persoonlijke aandacht geven die zij nodig hebben om goed te kunnen presteren.

Wie is wie

De schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de rector en drie afdelingsleiders. De afdelingsleiders worden ondersteund door afdelingscoördinatoren.

Dhr. Jan Osinga – rector
info@lindecollege.nl

Dhr. René Venema – afdelingsleider onderbouw (klas 1 en 2)
r.venema@lindecollege.nl

Dhr. Alex Goelema – afdelingsleider vmbo bovenbouw + BPL klas 1 t/m 4
a.goelema@lindecollege.nl 

Mevr. Rianne Schadron – afdelingsleider havo/vwo bovenbouw
r.schadron@lindecollege.nl

Samen voor goed onderwijs in de regio

Simant

Het Linde College maakt onderdeel uit van stichting Simant. Naast het Linde College vallen ook de volgende scholen onder het bestuur van Simant:

  • RSG Tromp Meesters (Steenwijk)
  • SG Eekeringe (Steenwijk)
  • Stellingwerf College (Oosterwolde)

Het college van bestuur van Simant bestaat uit de heer M.O. Vrolijk (bestuurder) en mevrouw S. van der Wijk (lid college van bestuur). De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur. 

Meer informatie Simant vind je op www.simant.nl

Volg ons op social media