Logo Magister
Lindecollege 053023 T9A0271 1600X1067

Vrijwillige ouderbijdrage en leerjaarbijdrage

Het geld dat scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland krijgen is bedoeld voor onderwijs, leerlingbegeleiding en leermiddelen, voor de schoolorganisatie en voor het op orde houden van het gebouw. Voor alle extra activiteiten is het Linde College afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage bestaat uit twee delen:

  1. Vrijwillige ouderbijdrage
    Dit is een basisbijdrage die voor alle leerlingen hetzelfde is. Met de vrijwillige ouderbijdrage worden zaken geregeld die voor alle leerlingen gelden. Denk hierbij aan een verzekering voor alle leerlingen en het vieren van o.a. Sinterklaas en Kerst. Ook is een klein deel bestemd als spaarpotje voor de diploma-uitreiking. Voor schooljaar 2023/2024 is deze bijdrage €42,50 per leerling. 

  2. Vrijwillige leerjaarbijdrage
    Het tweede gedeelte is de vrijwillige leerjaarbijdrage. Deze verschilt per leerroute en leerjaar. Met de leerjaarbijdrage kunnen we zaken financieren zoals een introductieprogramma en excursies. De ouders/verzorgers in de Medezeggenschapsraad moeten ieder jaar instemmen met de hoogte van de ouderbijdrage. Daarbij beoordeelt de Medezeggenschapsraad de besteding van die bijdrage. Klik hier voor een specificatie van deze kosten voor schooljaar 2023/2024. .
     

De ouderbijdrage en de leerjaarbijdrage is vrijwillig. We doen al het nodige om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Alle bedragen worden besproken met onze Medezeggenschapsraad. De ouders in de Medezeggenschapsraad hebben ingestemd met de bedragen. Ook in de Ouderraad is de vrijwillige ouderbijdrage en leerjaarbijdrage onderwerp van gesprek. Als ouders/verzorgers de bijdrage(n) niet willen of kunnen betalen, wordt (worden) hun kind (kinderen) niet uitgesloten van deelname. De vrijwillige ouderbijdrage en vrijwillige leerjaarbijdrage is helaas niet vrijblijvend; als er te weinig ouderbijdrage binnenkomt moet het Linde College een deel van de extra activiteiten laten vervallen. 

Schoolkosten

Een aantal leermiddelen kunnen niet gratis worden verstrekt, maar zijn wel door de school zijn opgenomen in de lijst van verplichte leermiddelen. Begin van het schooljaar ontvangen ouders/verzorgers van ons een mail met daarin een link naar de online bestel– en betaalomgeving voor deze aanvullende leermiddelen.

Financiële ondersteuning

Bij gebrek aan financiële middelen, kunnen ouder(s)/verzorger(s) in aanmerking komen voor ondersteuning van Stichting Leergeld. Voor ondersteuning van buitenschoolse activiteiten als muziekles, sport of het vieren van een verjaardag kunt u contact opnemen via info@leergeldweststellingwerf.nl

Schoolboeken

Vanaf schooljaar 2022-2023 verzorgt VanDijk het leveren en innemen van de schoolboeken. De boeken kunnen leerlingen/ouders/verzorgers in de zomervakantie zelf bestellen via www.vandijk.nl. De leerlingen ontvangt het boekenpakket dan voor de start van het nieuwe schooljaar thuis. Bestellen kan na een seintje van de school dat alle boekenlijsten klaarstaan in de webshop van VanDijk. Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan hier een kort filmpje met uitleg. 

Volg ons op social media