Logo Magister
Linde College 85 1600X1067

Vrijwillige ouderbijdrage

Het geld dat scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland krijgen is bedoeld voor onderwijs, leerlingbegeleiding en leermiddelen, voor de schoolorganisatie en voor het op orde houden van het gebouw. Voor alle extra activiteiten is het Linde College afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage bestaat uit twee delen: een basisbijdrage die voor alle leerlingen hetzelfde is en een specifieke bijdrage die per leerling verschilt. Voor de basisbijdrage worden zaken georganiseerd die voor alle leerlingen bestemd zijn, denk aan het vieren van Sinterklaas en Kerst en een spaarpotje voor de diploma-uitreiking. Een specificatie van dit deel van de ouderbijdrage vindt u hier. De specifieke bijdrage verschilt per leerroute en leerjaar, denk aan excursies. De ouders/verzorgers in de Medezeggenschapsraad moeten ieder jaar instemmen met de hoogte van de ouderbijdrage. Daarbij beoordeelt de Medezeggenschapsraad de besteding van die bijdrage. De ouderbijdrage is ook regelmatig onderwerp van gesprek in de Ouderraad.
 
De ouderbijdrage is vrijwillig. Als ouders/verzorgers de bijdrage niet willen of kunnen betalen, wordt (worden) hun kind (kinderen) niet uitgesloten van deelname. De vrijwillige ouderbijdrage is helaas niet vrijblijvend; als er te weinig ouderbijdrage binnenkomt moet het Linde College een deel van de extra activiteiten laten vervallen.

Schoolkosten

Een aantal leermiddelen kunnen niet gratis worden verstrekt, maar zijn wel door de school zijn opgenomen in de lijst van verplichte leermiddelen. Begin van het schooljaar ontvangen ouders/verzorgers van ons een mail met daarin een link naar de online bestel– en betaalomgeving voor deze aanvullende leermiddelen.

Financiële ondersteuning

Bij gebrek aan financiële middelen, kunnen ouder(s)/verzorger(s) in aanmerking komen voor ondersteuning van Stichting Leergeld. Voor ondersteuning van buitenschoolse activiteiten als muziekles, sport of het vieren van een verjaardag kunt u contact opnemen via info@leergeldweststellingwerf.nl

Schoolboeken

Vanaf schooljaar 2022-2023 verzorgt VanDijk het leveren en innemen van de schoolboeken. De boeken kunnen leerlingen/ouders/verzorgers in de zomervakantie zelf bestellen via www.vandijk.nl. De leerlingen ontvangt het boekenpakket dan voor de start van het nieuwe schooljaar thuis. Bestellen kan na een seintje van de school dat alle boekenlijsten klaarstaan in de webshop van VanDijk. Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan hier een kort filmpje met uitleg. 

Volg ons op social media