Logo Magister
Linde College 85 1600X1067

Boekenfonds

Het Linde College verzorgt de inkoop, opslag en distributie van alle leermiddelen zelf. Wij noemen dat het boekenfonds. Deelname aan het boekenfonds is voor ouders/verzorgers kosteloos. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen het boekenpakket op school uitgereikt. De meeste boeken worden in bruikleen aan de leerlingen verstrekt. Die boeken zijn en blijven eigendom van de school. Aan het eind van het schooljaar worden de boeken weer ingenomen.

Heeft u vragen? Mail dan naar boekenfonds@lindecollege.nl

Schoolkosten

Een aantal leermiddelen kunnen niet gratis worden verstrekt, maar zijn wel door de school zijn opgenomen in de lijst van verplichte leermiddelen. Begin van het schooljaar ontvangt u van ons een mail met daarin een link naar de online bestel– en betaalomgeving voor deze aanvullende leermiddelen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Alle aan ouders/verzorgers gevraagde bijdragen aan schoolkosten zijn vrijwillig. Dat geldt ook voor de ouderbijdrage. Met de ouderbijdrage worden schoolactiviteiten bekostigd waarvoor de overheid géén of onvoldoende geld beschikbaar stelt. De ouderbijdrage stelt ons in staat om de leerlingen iets extra’s aan te bieden. De school kan deze extra activiteiten niet verzorgen zonder deze financiële steun.

Financiële ondersteuning

Bij gebrek aan financiële middelen, kunt u in aanmerking komen voor ondersteuning van Stichting Leergeld. Voor ondersteuning van buitenschoolse activiteiten als muziekles, sport of het vieren van een verjaardag kunt u contact opnemen via info@leergeldweststellingwerf.nl

Volg ons op social media