Logo Magister
DWF LCW 110321 T9A8124 1600X1067

Decanaat

Welke vakken kan ik het beste kiezen? Welke eisen stelt een vervolgopleiding aan mij? 

Het decanaat is de plek waar je naar toe gaat als je vragen hebt over je vakkenpakket, je profiel- of sectorkeuze en vervolgopleiding. De keuzes die je nu maakt zijn belangrijk voor jouw toekomst. Je kunt voor informatie en advies terecht bij één van de decanen. Je kunt altijd een afspraak maken met je decaan, maar mailen mag ook. Voor het vmbo is mevrouw A. Katsma de decaan. Mevrouw S. Collet is de decaan voor het havo en vwo. 

Wat doet de decaan voor je?

  • Geeft informatie in de klas of mentorles;
  • Geeft antwoord op jouw vragen over je profiel, keuzevakken of vervolgstudie;
  • Het is je eerste aanspreekpunt als je van profiel wilt wisselen of een extra keuzevak wilt laten vallen;
  • Geeft informatie over studiefinanciering, vervolgopleidingen, toelatingseisen en lotingstudies;
  • Zorgt ervoor dat je loopbaanoriëntatie als een rode draad door je laatste schooljaren loopt en heeft hierover contact met jou en jouw mentor;
  • Gesprek(ken) met jou en je ouder(s)/verzorger(s);
  • Organiseert profiel- en studievoorlichtingen buiten de school. 

Belangrijke documenten en links

Volg ons op social media