Logo Magister
Linde College 78 1600X1067
Regels en aanvragen

Bijzonder verlof

Buiten de schoolvakanties wordt alleen verlof verleend vanwege:

 1. Specifieke aard beroep van (een van) de ouder(s)/verzorger(s)

  Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die de school vaststelt. Sommige ouders oefenen echter een beroep uit dat hen beperkt in de mogelijkheden om tijdens de reguliere schoolvakanties 2 aaneengesloten weken met hun kinderen op vakantie te gaan. In dit geval kunnen de ouders vakantieverlof aanvragen vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders.​

  Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond d.m.v. accountantsverklaringen en inschrijving bij KvK) dat een vakantie, in alle schoolvakanties van minimaal 2 aaneengesloten weken, tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald, is onvoldoende.

  In de volgende gevallen wordt zeker geen verlof verleend:

  • In de eerste 2 schoolweken van het nieuwe schooljaar.​
  • Goedkope tickets.​
  • Omdat er al tickets gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode.​
  • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.​
  • Problemen met personele bezetting binnen het bedrijf.

 2. Gewichtige omstandigheden
  Reden voor verlof Aantal schooldagen
  Verhuizing Maximaal 1 schooldag

  Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaatsvinden

  Maximaal 10 schooldagen
  Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant t/m de 3e graad In Nederland maximaal 2 schooldagen als er ver gereisd moet worden. Anders maximaal 1 dag. In het buitenland maximaal 5 schooldagen
  Bij overlijden bloed- of aanverwant

  In de 1e graad maximaal 5 schooldagen.

  In de 2e graad maximaal 2 schooldagen;

  In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag;

  In het buitenland:1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen

  Bij 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouder of grootouder Maximaal 1 schooldag
  Voor andere naar het oordeel van het hoofd van de school gewichtige omstandigheden. Maximaal 10 schooldagen

Verlof aanvragen​
Bijzonder verlof wordt in alle gevallen schriftelijk aangevraagd via dit formulier. Nadat wij het verlofverzoek hebben ontvangen, ontvangt u binnen 10 werkdagen een reactie van ons. Voor spoedgevallen kunt u bellen met school via 0561 691 700. 

Periode verlof
Het totaal aantal dagen waarvoor de school verlof kan geven, mag niet meer dan 10 schooldagen per schooljaar zijn. Bij meer dan 10 dagen wordt het verzoek doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar.

Na goedkeuring
Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, betekent dit dat eventueel huiswerk, toetsen en/of gemiste lesstof moet worden ingehaald. De leerling moet hiervoor zelf het initiatief nemen.

Volg ons op social media