Logo Magister
Linde College 58 1600X1067
Onderzoek & Ontwerpen

Over het Technasium

Alle leerlingen uit de brugklas van het havo en vwo krijgen lessen binnen het Technasium. Je volgt dan het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). In de technasiumwerkplaats werk je in groepjes aan opdrachten voor echte opdrachtgevers. Bijvoorbeeld de brandweer of een dierenarts. Je leert hier samenwerken, plannen en organiseren, oplossingen zoeken, doorzetten en producten maken. Allemaal vaardigheden die je altijd en bij elke vervolgstudie kunt gebruiken.

Elise van Beek
technator

Waarom het Technasium?

De manier van denken op een Technasium is net even anders dan anders. Het is niet de docent die zijn/haar kennis overdraagt, jij bent zelf degene die met klasgenoten door een combinatie van onderzoek en het maken van ontwerpen een oplossing zoekt en vindt voor een vraagstuk. 

Je leert om samen te werken, plannen en organiseren, presenteren, zelfstandig werken, oplossingen zoeken, informatie verzamelen en een werkproces te overzien. Kortom: vaardigheden die je altijd en bij elke studie goed kunt gebruiken!

Welke oplossing bedenk jij?

Projecten

De opdrachten binnen het Technasium komen van echte opdrachtgevers. Vaak komen zij zelf op school vertellen wat het probleem is waar zij een oplossing voor zoeken. Samen met je groepje onderzoek en ontwerp je een oplossing. Deze presenteer je aan het eind van het project aan de opdrachtgever. Spannend en super leerzaam. Soms worden de oplossingen van leerlingen zelfs echt in de praktijk gebracht! 

Naast echte opdrachtgevers doen we ook mee aan wedstijden zoals de First Lego League. Je ontwerpt, bouwt en programmeert dan je eigen Lego-robot.

Voorbeelden van projecten:

  • Bedenk een nieuwe functie voor drones.
  • Ontwerp een wachtkamer voor een dierenartsenpraktijk waar dieren zich kunnen ontspannen.
  • Ontwerp, bouw en programmeer een legorobot voor de First Lego League.
  • Onderzoek hoe attractiepark Duinen Zathe duurzaam met afval kan omgaan.
  • Bedenk een oplossing om het centrum van Wolvega aantrekkelijker te maken voor winkelende mensen.
Linde College Technasium Open Dagen 34

Waar heb je les?

De lessen O&O vinden (deels) plaats in een speciaal ingerichte technasiumwerkplaats. Geen gewoon lokaal dus. De werkplaats beschikt over computers, een laboratorium, 3d-printers, drones, een machinewerkplaats, presentatieruimtes en verschillende overlegruimten. In de werkplaats kun je ook buiten de lestijden terecht om verder te werken aan je opdrachten. 

Lotte (vwo 6): Bij het Technasium leer je echt op een andere manier kijken naar onderwerpen. Je benadert vraagstukken ook van de praktische kant. Het heeft mij heel erg geholpen, ook bij andere vakken.
Volg ons op social media