Logo Magister
DWF LCW 111521 P4A1698 1600X1067
Hoe kun je je aanmelden?

Aanmelden

Je bent van harte welkom op het Linde College! Vanaf 2023 kunnen ouder(s)/verzorger(s) zelf via onze website een leerling aanmelden. Op dit moment werken we achter de schermen hard om dit in orde te maken. Zodra het online aanmelden mogelijk is, ontvangen ouders/verzorgers hier bericht over via de basisschool.

Advies basisschool

Plaatsing

De juf of meester van groep 8 geeft jou een advies voor het voortgezet onderwijs. Zij weten hoe jij leert en welke leerweg daar het beste bij past. Voor jou is dat belangrijk, omdat je dan in een klas komt waar jij het beste tot je recht komt. Leidend hierbij is de Plaatsingswijzer. Cito-scores of andere testresultaten kunnen ondersteunend zijn. Het Linde College is algemeen toegankelijk. Dit betekent dat alle leerlingen in principe worden toegelaten.

Volg ons op social media