Logo Magister
DWF LCW 111521 P4A1698 1600X1067
Hoe kun je je aanmelden?

Aanmelden

Vanaf 2023 kunnen ouder(s)/verzorger(s) zelf via een digitaal formulier een leerling aanmelden. Voordat u een aanmelding kunt doen, is het nodig om u te registreren voor het aanmaken van een inlogaccount (zie afbeelding). Nadat u bent ingelogd, vult u alle stappen in. 

Advies basisschool

Plaatsing

De juf of meester van groep 8 geeft jou een advies voor het voortgezet onderwijs. Zij weten hoe jij leert en welke leerweg daar het beste bij past. Voor jou is dat belangrijk, omdat je dan in een klas komt waar jij het beste tot je recht komt. Leidend hierbij is de Plaatsingswijzer. Cito-scores of andere testresultaten kunnen ondersteunend zijn. Het Linde College is algemeen toegankelijk. Dit betekent dat alle leerlingen in principe worden toegelaten. Op het Linde College werken we in leerjaar 1 en 2 met zogenaamde dakpanklassen. Je leest daar hier meer over.

Volg ons op social media