Logo Magister
Feest
Algemeen
13 juli 2023

Feestelijke diplomering: ruim 95% geslaagd

Twee dagen was het feest op het Linde College. De geslaagden ontvingen afgelopen dinsdag en woensdag hun diploma. Voor iedereen was er tijdens de uitreiking een persoonlijk woord van de mentor. Twee leerlingen werden extra in het zonnetje gezet omdat ze met een uitzonderlijk resultaat hun diploma behaalden.

Op dinsdag 11 juli was de diploma-uitreiking van het havo en vwo. Esther Mulder behaalde haar vwo-diploma en is summa cum laude geslaagd. Dit betekent dat ze alles hoger dan een 8 heeft en gemiddeld zelfs een 9 heeft behaald. Ze heeft dit bereikt door toch te gaan voor een herkansing, want ondanks haar prachtige resultaat, vond ze haar cijfers voor Engels en Nederlands tegenvallen. Omdat ze tijdens het herexamen Engels op examenreis zou zijn, werd het Nederlands en maakte ze van een 7,7 een 9. Een cijfer wat voor het schoolvak Nederlands uitzonderlijk hoog is. Op het vak economie behaalde ze een 10. Haar docent economie, meneer Penning, riep ooit dat als dat zou gebeuren, hij een lied voor haar zou spelen en zingen tijdens de diplomering. En zo geschiedde. Ware het niet dat hij zelf op het podium aangaf eigenlijk niet te kunnen zingen en pianospelen. Dat Esther een buitengewoon slimme en sociale leerling is, hebben ze ook gezien bij de studie geneeskunde, want ze is als derde op de numerus fixus-ranglijst toegelaten. Hiermee komt haar droom om arts te worden, over een aantal jaren hopelijk uit.

Op woensdag 12 juli was de diplomering van de vmbo-leerlingen. Elena de Vries behaalde cum laude haar vmbo basis diploma. Een hele knappe prestatie. Haar gemiddelde eindcijfer is een 8. De 9 op wiskunde is al knap, de uitschieter was een 9,9 op het vak biologie. Haar docent en mentor mevrouw Braam had dit nog nooit eerder meegemaakt. Ze heeft dit bereikt dankzij haar doorzettingsvermogen en het feit dat ze binnen deze studie op haar plek zat. Elena gaat door op het Linde College binnen de vakmanschapsroute. Dit is een traject van een jaar waarmee ze een diploma op mbo 2 niveau kan halen. Een duidelijk einddoel heeft Elena ook al voor ogen. Via de opleidingen verzorgende IG en daarna verpleegkunde, wil ze uiteindelijk ambulance verpleegkundige worden.

Rector Jan Osinga: “Wat Elena en Esther hebben gepresteerd is natuurlijk fantastisch, dat gebeurt niet elk jaar. Over het geheel genomen zijn we als school erg tevreden over de behaalde examenresultaten. Voor vmbo basis en kader slaagde 100% van de examenkandidaten. Voor vmbo gemengd/theoretisch was dat 96%, havo 89% en vwo 97%. Het gemiddelde slagingspercentage komt daarmee op ruim 95% en dat is echt hoog voor een brede scholengemeenschap als het Linde College.”

Esther Mulder
Esther Mulder
Elena de Vries
Elena de Vries
Volg ons op social media