Logo Magister
DWF LCW 111521 T9A9262 1600X1067

Stagebureau

In de bovenbouw van het vmbo (klas 3 en 4) kennen we verschillende stages. Stage helpt je te oriënteren op een vervolgopleiding en draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Binnen het vmbo kennen we de burgerschapsstage en de beroepsstage. Het is de bedoeling dat je zelf een stageplaats zoekt. Natuurlijk kunnen we je helpen als dat nodig is. Mevrouw Mesken en mevrouw Bosma van het stagebureau weten wat er nodig is voor een goede stage en hebben veel contacten met bedrijven uit de regio. 

Stage vanaf klas 2 vmbo

Burgerschapsstage

In de tweede klas start je met de burgerschapsstage. Deze stage mag je over meerdere jaren verdelen. Het is de bedoeling dat je bij een non-profit organisatie gaat helpen om ervaring op te doen. Denk hierbij aan onder andere sportverenigingen, een plaatselijk belang, de vrijwillige brandweer, een kringloopwinkel, inloophuis of zorgboerderij. De stage vindt plaats buiten schooltijd. Dus in de avonduren, het weekend of in een schoolvakantie.

Klas 3 en 4

Beroepsstage

Op het Linde College kennen we de beroepsstages voor klas 3 en 4 vmbo niveau basis, kader en theoretisch. Je loopt stage bij een erkend leerbedrijf. Bijvoorbeeld een winkel, horeca, bouw- of techniekbedrijf. Ook een stage op een basisschool of verzorgingshuis is een mogelijkheid. Je oriënteert je zo op een toekomstig beroep en leert belangrijke competenties en vaardigheden.

Volg ons op social media