Logo Magister
DWF LCW 111521 T9A9262 1600X1067

Waarom een burgerschapsstage?

Binnen het onderwijs moeten scholen in het voortgezet onderwijs aandacht besteden aan burgerschapsvorming. Op het Linde College gebeurt dat onder meer door een stage met vrijwilligerswerk, omdat dat een belangrijk en onmisbaar deel is van onze samenleving.

Het doel van de burgerschapstage is je kennis te laten maken met vrijwilligerswerk en je daarover inzicht en begrip bij te brengen. "Iets doen voor een ander zonder dat daar iets tegenover staat." Bovendien draagt de stage (belangeloos) bij aan de samenleving, hulp bieden aan zwakkeren in de samenleving, verantwoordelijkheid tonen voor het welzijn van anderen en samenwerken met

Wat is burgerschapsvorming?

Het actief meedoen aan de samenleving, een deel van die samenleving willen zijn en er een positieve bijdrage aan leveren. De drie onderdelen die samen de kern van burgerschap vormen zijn:

  • democratie: een manier om verschillende opvattingen en belangen bij elkaar te brengen en op vreedzame wijze tot oplossingen te laten komen.
  • participatie: het tonen van verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving door er een bijdrage aan te leveren.
  • identiteit: het eigen waardesysteem van waaruit iemand handelt in de publieke ruimte (zoals de school), wat is belangrijk genoeg om energie in te steken en welke idealen heeft iemand?

Koppeling met LOB (loopbaanoriëntatie & begeleiding)

De burgerschapstage draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling die belangrijk is voor de keuzes waar je mee te maken krijgt tijdens je schoolcarrière. Sociale en communicatieve vaardigheden, vergroten van het zelfvertrouwen, nuttig gevoeld worden, het ontdekken van je talenten en mensenkennis opdoen, zijn competenties die daarbij een rol spelen. Om die ontwikkeling te kunnen volgen, houd je een stageboekje bij en maak je verslagen die je in je portfolio Droomloopbaan opslaat. De mentor kan met deze informatie individueel en klassikaal met je in gesprek gaan.

Volg ons op social media