Logo Magister
Lindecollege 053023 T9A0271

Sport

Bij dit keuzevak ga je in kleine groepjes allerlei sporten proberen: racketspelen of balspelen en natuurlijk ook leuke begin- en eindspellen met de hele groep. We sporten in de sporthal van het Linde College of op het sportveld bij de school.

Lindecollege 053023 T9A0108
Volg ons op social media