Logo Magister
DWF MB Linde 101118 226 1600X1067

Oudergesprekken

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen zich inschrijven voor een gesprek met de mentor en/of docenten.

Volg ons op social media